Exhibition
“Follow My Tempo“Huang Wan-Ling x Kao Ya-Ting x Hsieh Mu-Chi x Huang Bo-Hao
“Follow My Tempo“Huang Wan-Ling x Kao Ya-Ting x Hsieh Mu-Chi x Huang Bo-Hao

Date:2014/03/27(THU)~04/27(SUN)

Opening Reception:2014/04/06(SUN) 下午3:00

Location:博藝畫廊 台北

Artists
Preview